وبلاگ

آخرین اخبار
فلاکس های پوششی و سرباره گیرها

فلاکس های پوششی و سرباره گیرها

18 ژانویه 2020

فلاکس های ریخته گری در شرکت در افزا شیمی برای ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی با مواد اولیه مرغوب تولید می گردد ، که نتیجه تحقیقات گسترده در آزمایشگاه و کارخانجات صنعتی است ، این محصولات به صورت پودر و گرانول و قرص قابل عرضه می باشد.

دانش و تکنولوژی پیشرفته تولید قرص های گاز زدا ، جوانه زا و به ساز شرکت در افزا شیمی یکی از مشکلات عمده صنایع و ریخته گری آلمینیوم و آلیاژهای آن را در جذب هیدروژن که منجر به ایجاد عیوب و افت استحکام می شود را مرتفع ساخته است.

نویسنده: